ИСПОРАКА И ДОСТАВА

Цена на испорака на производи

Тип на испорака

Цена

Испорака до дома

150 ден

Пакување на производ

50 ден.

  • Како се врши испораката?

Испораката на порачаните материјали се врши преку Брза пратка на целата територија на Р. Северна Македонија.


  • Како се плаќаат порачаните материјали?

Плаќањето на материјалите и доставата се врши на врата, директно на Брза пратка кога ќе Ви бидат доставени материјалите.


  • Може ли да се направи промена во порачката?

Промена може да се направи само доколку порачката не е проследена до компанијата за достава. По проследување на порачката до компанијата за достава, истата не може да биде променета или надополнета.


  • Може ли да се откаже порачката?

Откажување може да се направи само доколку порачката не е проследена до компанијата за достава. По проследување на порачката до компанијата за достава, истата не може да биде откажана.

ПАКУВАЊЕ ЗА
ПОДАРОК

Побарајте производот да биде спакуван за дополнителни 50 денари. Внесете ги податоците во полето Дополнителни информации на страницата за наплата.